U svijet homeopatije ušla sam još 2009. godine. Završila sam četverogodišnju školu klasične homeopatije u Novom Sadu i dobila međunarodno priznatu diplomu belgijske škole Centrum voor Klassieke Homeopathie.

Duboko sam uvjerena da je osim ogromnog entuzijazma i ljubavi prema homeopatiji za uspješnu praksu vrlo važno i kontinuirano cjeloživotno učenje koje nikada ne prestaje. Stoga pohađam gotovo sve seminare u regiji i šire šireći svoje znanje i razumijevanje područja kojim se bavim.

Također aktivno sudjelujem i na podizanju svijesti o homeopatiji u široj javnosti držeći predavanja i radionice povodom Svjetskog tjedna homeopatije i drugih prilika.

Aktivno sudjelujem i u podizanju kvalitete homeopatije u Hrvatskoj vodeći mjesečne stručne radionice namijenjene poboljšanju homeopatske prakse.

Specijalizirala sam se odnosno u svojoj praksi koristim tzv. ‘metodu senzacije’ kojom dolazim do najdubljeg unutarnjeg izražaja svakog pojedinca.Ova metoda zadnjih godina zahvaljujući svojim uspjesima i osnovnim postavkama sve je popularnija širom svijeta, a rezultat je rada tzv. „Bombajske škole“ iz Indije. Stoga sam u posljednjih nekoliko godina bila na dva stručna putovanja u Indiji. Najprije na akademiji ‘The Other Song’ u Bombaju koju vodi dr. Rajan Sankaran, te nakon toga na klinici dr. Dinesha Chauhana, gdje sam imala priliku praktično sudjelovati u svakodnevnom kliničkom radu i dodatno usavršiti svoje znanje i praksu.

Osim na stručnom području homeopatije gdje se kontinuirano educiram i razvijam, sudjelujem i na drugim radionicama i seminarima potičući na taj način osobni razvoj, jer vjerujem da najprije moram i sama biti u ravnoteži da bih mogla pomoći drugima.

Od veljače 2017. godine registrirani sam homeopat pri Hrvatskoj udruzi homeopata.

Od jeseni 2017. sudjelujem kao predavač u radu Homeopatskog edukacijskog centra.

Od veljače 2020. sudjelujem kao član predsjedništva u Hrvatskoj udruzi homeopata.

Neki seminari i radionice na kojima sam sudjelovala:

 • Ljetna škola za homeopate, Starigrad Paklenica, kolovoz 2018.
 • Ljetna škola za homeopate, Starigrad Paklenica, kolovoz 2017.
 • Životinjsko carstvo u homeopatiji, dr. Mahesh Gandhi, ožujak 2017., Sremski Karlovci
 • Budno partnerstvo, dr. Jayesh Shah, rujan 2016., Sremski Karlovci
 • Akutna preskripcija, dr. Dhanipkar Gajanan, lipanj 2016., Novi Sad
 • Novi, holistički pristup homeopatiji, dr. Mahesh Gandhi, veljača 2016., Novi Sad
 • Budno roditeljstvo, dr. Jayesh Shah, rujan 2015., Novi Sad
 • Putovanje od simptoma do ljudskog središta: kako holistički pristupiti slučajevima od najranije dobi do duboke starosti, dr. Dinesh Chauhan, rujan 2015., Zagreb
 • Putovanje kroz devet dimenzija, dr. Jayesh Shah, lipanj 2015., Novi Sad
 • Depresija i bipolarni poremećaj, drugi dio, dr. Mahesh Gandhi, veljača 2015., Novi Sad
 • Clinical Course in the Case Witnessing Process, dr. Dinesh Chauhan, 6.-19.12.2014., Mumbai, India
 • Uvod u tabelu biljaka u homeopatiji, Čudesan red, teorija i praksa, dr. Michal Yakir, listopad 2014., Novi Sad
 • Proces svjedočenja slučaja – nastavak putovanja, dr. Dinesh Chauhan, rujan 2014., Zagreb
 • Vitalni pristup – uvidi u homeopatiju, Anne Vervacke, travanj 2014., Novi Sad
 • Depresija i bipolarni poremećaj, prvi dio, dr. Mahesh Gandhi, ožujak 2014., Novi Sad
 • Duboki meditativni procesi u homeopatiji i njihov značaj u iscjeljivanju, dr. Jayesh Shah, rujan 2013., Novi Sad
 • Znanstveno intuitivno svjedočenje slučaja, dr. Dinesh Chauhan, kolovoz 2013., Zagreb
 • Homeopatski pristup u razumijevanju i liječenju šizofrenih poremećaja, dr. Mahesh Gandhi, lipanj 2013, Beograd
 • Clinical and Practical Training Program, “The Other Song” – Academy of Advanced Homeopathy; 25.2.-9.3.2013., Mumbai, India
 • Upotreba senzacije u praksi, dr. Rajan Sankaran, listopad 2012., Novi Sad
 • Primjena koncepta evolucije biljaka u homeopatskoj praksi, dr. Mahesh Gandhi, ožujak 2012., Beograd